Cập nhật lịch chạy & giá vé của tất cả các tàu, phà cao tốc Kiên Giang 2024

LỊCH CHẠY VÀ GIÁ VÉ PHÀ-TÀU CAO TỐC MỚI NHẤT 2024

 

TÀU PHÚ QUỐC EXPRESS

HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi  / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

06:00

216.000 / 148.000

182.000 / 160.000

330.000

 

07:45

216.000 / 148.000

182.000 / 160.000

330.000

 

09:45

216.000 / 148.000

182.000 / 160.000

330.000

 

11:45

216.000 / 148.000

182.000 / 160.000

330.000

 

13:45

216.000 / 148.000

182.000 / 160.000

330.000

 

PHÚ QUỐC HÀ TIÊN

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

08:00

216.000 / 148.000

182.000 / 160.000

330.000

 

09:45

216.000 / 148.000

182.000 / 160.000

330.000

 

11:45

216.000 / 148.000

182.000 / 160.000

330.000

 

13:45

216.000 / 148.000

182.000 / 160.000

330.000

 

15:30

216.000 / 148.000

182.000 / 160.000

330.000

 

RẠCH GIÁ PHÚ QUỐC

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

07:00

315.000 / 225.000

265.000 / 235.000

500.000

 

10:20

315.000 / 225.000

265.000 / 235.000

500.000

 

12:10

315.000 / 225.000

265.000 / 235.000

500.000

 

13:00

315.000 / 225.000

265.000 / 235.000

500.000

 

PHÚ QUỐC - RẠCH GIÁ

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

07:10

315.000 / 225.000

265.000 / 235.000

500.000

 

08:00

315.000 / 225.000

265.000 / 235.000

500.000

 

10:00

315.000 / 225.000

265.000 / 235.000

500.000

 

10:30

315.000 / 225.000

265.000 / 235.000

500.000

 

13:20

315.000 / 225.000

265.000 / 235.000

500.000

 

RẠCH GIÁ HÒN SƠN

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

06:35

160.000 / 120.000

140.000 / 120.000

 

 Tàu Superdong

07:30

160.000 / 120.000

140.000 / 120.000

 

 Tàu Superdong

HÒN SƠN - RẠCH GIÁ

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

12:00

160.000 / 120.000

140.000 / 120.000

   Tàu Superdong

12:45

160.000 / 120.000

140.000 / 120.000

   Tàu Superdong

RẠCH GIÁ - NAM DU

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

07:30

226.000 / 170.000

190.000 / 170.000

   Tàu Superdong

08:30

226.000 / 170.000

190.000 / 170.000

   Tàu Superdong

NAM DU - RẠCH GIÁ

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

11:00

226.000 / 170.000

190.000 / 170.000

   Tàu Superdong

11:50

226.000 / 170.000

190.000 / 170.000

   Tàu Superdon


TÀU SUPERDONG

RẠCH GIÁ - PHÚ QUỐC

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

07:00

324.000 / 240.000 280.000 / 240.000 330.000

  Tàu Superdong

08:10

324.000 / 240.000 280.000 / 240.000 330.000

  Tàu Superdong

10:40

324.000 / 240.000 280.000 / 240.000 330.000

  Tàu Superdong

13:10

324.000 / 240.000 280.000 / 240.000 330.000

 Tàu Superdong 

14:10

324.000 / 240.000 280.000 / 240.000 330.000

  Tàu Superdong

PHÚ QUỐC - RẠCH GIÁ

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

07:40

324.000 / 240.000 280.000 / 240.000 330.000

 Tàu Superdong 

10:10

324.000 / 240.000 280.000 / 240.000 330.000

  Tàu Superdong

13:00

324.000 / 240.000 280.000 / 240.000 330.000

  Tàu Superdong

14:10

324.000 / 240.000 280.000 / 240.000 330.000

  Tàu Superdong

HÀ TIÊN PHÚ QUỐC 

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

07:00

226.000 / 160.000 195.000 / 167.000 226.000

  Tàu Superdong

07:35

226.000 / 160.000 195.000 / 167.000 226.000

 Tàu Superdong 

08:00

226.000 / 160.000 195.000 / 167.000 226.000

  Tàu Superdong

09:35

226.000 / 160.000 195.000 / 167.000 226.000

  Tàu Superdong

13:35

226.000 / 160.000 195.000 / 167.000 226.000

  Tàu Superdong

PHÚ QUỐC HÀ TIÊN

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

08:00

226.000 / 160.000 195.000 / 167.000 226.000

  Tàu Superdong

09:35

226.000 / 160.000 195.000 / 167.000 226.000

  Tàu Superdong

13:00

226.000 / 160.000 195.000 / 167.000 226.000

  Tàu Superdong

07:35

226.000 / 160.000 195.000 / 167.000 226.000

  Tàu Superdong

08:00

226.000 / 160.000 195.000 / 167.000 226.000

 Tàu Superdong 

 

PHÚ QUỐC NAM DU

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

08:00

250.000 210.000 / 200.000   Tạm ngưng vận hành

 

       

NAM DU PHÚ QUỐC

Giờ khởi hành

Người lớn  /  Trẻ em

Cao tuổi / Khuyết tật

Vé VIP

Ghi chú

15:30

250.000 210.000 / 200.000   Tạm ngưng vận hành

 

       

 

LỊCH CHẠY VÀ GIÁ VÉ PHÀ CAO TỐC
RẠCH GIÁ ⇔ PHÚ QUỐC

Khởi hành

Phân loại

Giá vé

Ghi chú

Rạch Giá - Phú Quốc

08:00

12:30

Người lớn / Trẻ em / VIP

290.000 / 260.000 / 400.000

 

 

Giá

trẻ

em

tính

dưới

1m3

Xe gắn máy

140.000

Xe Mô tô

350.000

Ô tô 4-5 chỗ

1.400.000

Phú Quốc - Rạch Giá

08:00

12:25

Ô tô bán tải

1.450.000

Ô tô 6-8 chỗ thường

1.450.000

Ô tô 6-9 chỗ giường nằm

2.000.000

Ô tô 9-16 chỗ

2.000.000

 

HÀ TIÊN ⇔ PHÚ QUỐC

Hà Tiên - Phú Quốc

Phú Quốc - Hà Tiên

Phân loại

Giá vé

02:00

05:00 

  Hành Khách

185.000

04:00 

08:30

Người cao tuổi

145.000

05:30

11:00

Người khuyết tật

130.000

07:30

12:30

Trẻ em dưới 1m2

130.000

09:00

14:00

Trẻ em dưới 1m0

Miễn phí

12:30

17:00

Xe máy

80.000

14:30

18:00

Ô tô 4 chỗ

700.000

18:00

 

Ô tô 4 - 5 chỗ BT, 7 - 9 chỗ

990.000

 

 

Ô tô 6 chỗ BT, 12 chỗ - 16 chỗ

1.200.000

 

 

Ô tô 17 - 25 chỗ

1.800.000

 

 

Ô tô 26 trở lên

2.400.000

 

 

 

 

 

 BẢNG GIÁ CÁC LOẠI XE TẢI VÀ XE CONTINER

Phân loại

Giá vé

Xe ba gác

540.000

Xe 500kg - dưới 1T5

800.000

Xe 1T5 - dưới 2T5

1.400.000

Xe 2T5 - dưới 3T5

1.100.000

Xe 3T5 - dưới 4T5

1.250.000

Xe 4T5 - dưới 6T5

1.300.000

 

 

Xe 6T5 - dưới 9T

1.400.000

Xe từ 9T00 trở lên

Số tấn x 160.000đ

Cont 45 Feet

5.000.000

Cont 40 Feet

4.000.000

Cont 20 Feet

3.500.000

 

TÀU CAO TỐC CÔN ĐẢO EXPRESS VŨNG TÀU ⇔ CÔN ĐẢO

Tuyến

Giờ khởi hành

Người lớn / Khuyết tật

Cao tuổi ≥60 tuổi; Trẻ em 6-11 tuổi

VIP

Ghi chú

VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO

08:00

790.000 / 550.000

630.000

1.000.000

Giá vé thứ 2-5

CÔN ĐẢO - VŨNG TÀU

13:00

VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO

08:00

950.000 / 665.000

760.000

1.100.000

Giá vé thứ 6-CN, Lễ, Tết

CÔN ĐẢO - VŨNG TÀU

13:30

TÀU CAO TỐC TRƯNG TRẮC-TRƯNG NHỊ - 600 CHỖ

SÓC TRĂNG ⇔ CÔN ĐẢO

Tuyến

Giờ khởi hành

Cao tuổi / Trẻ em

Người lớn / Khuyết tật

VIP

Ghi chú

SÓC TRĂNG ⇔ CÔN ĐẢO

07:00 - 08:00 ⇔ 13:00 - 13:30

312.000

390.000 / 292.000

590.000

Giá vé từ thứ 3→5

SÓC TRĂNG ⇔ CÔN ĐẢO 

07:00 - 08:00 ⇔ 13:00 - 13:30

360.000

450.000 / 337.500

590.000

Giá vé thứ 6→CN, Lễ, Tết

 

  

  

  

 

  

 

 

Tàu cao tốc 2 thân Phú Quốc Express được các kỹ sư Việt Nam thuộc Công ty TNHH MTV 189 (Bộ Quốc phòng) thiết kế. Đảm bảo theo tiêu chuẩn châu Âu và đã được thử mô hình tại Ba Lan. Với trang bị hệ thống máy cao cấp Roll-Royce MTU đời mới nhất. Vỏ tàu được làm bằng hợp kim nhôm của Ý, hệ thống camera giám sát toàn bộ hành trình và đảm bảo an ninh tối đa trên tàu. Đặc biệt, tàu có sức chứa lên đến gần 300 người và có thể chạy với tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, hoạt động trong cả điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đội ngũ vận hành tàu cũng có thể theo dõi dự báo thời tiết để ấn định lịch tàu chạy trước 30 ngày nhờ vào việc tham gia hệ thống dự báo khí tượng thủy văn quốc tế. Điểm mới trong thiết kế của tàu cao tốc hai thân là giúp tàu có tính ổn định cao, mặt boong rộng tạo nên sự thoải mái, giảm thiệu say sóng. Bên ngoài khoang VIP là boong tàu ngoài trời có sức chứa lên đến 50 người, tại đây hành khách có thể ngắm nhìn trực tiếp khung canh thiên nhiên trong suốt hải trình. Tàu bao gồm các khoang riêng biệt với hệ thống nội thất sang trọng. Cụ thể ở khoang VIP thiết kế ghế da thật có độ nghiêng ngã 130 độ, được trang bị màn hình giải trí riêng biệt có nội dung phong phú theo tiêu chuẩn quốc tế. Tại khoang ghế phổ thông (Eco) không gian rộng, sang trọng với vách ốp da, sàn cách âm chống ồn và đặc biệt có hệ thống âm thanh tai nghe khồn dây.  Thiết kế đạt chuẩn quốc tế. Được đóng mới hoàn toàn từ đơn vị uy tín, hai máy chính nhập khẩu từ Mỹ, công suất và vận tốc vượt trội. Khả năng hoạt động an toàn trong thời tiết khắc nghiệt, thiết kế hai tầng thông thoáng, sức chứa lên đến 300 hành khách, trang bị đầy đủ thiết bị an toàn hàng hải di chuyển từ: Hà Tiên - Phú Quốc; Rạch Giá - Phú Quốc; Rạch Giá - Hòn Sơn - Nam Du

  

 Tàu Phú Quốc Express

  

 Boong tàu Phú Quốc Express

 

 

 Khoang ghế VIP tàu Phú Quốc Express

 

 Khoang ghế VIP tàu Phú Quốc Express

 

Khoang ghế VIP tàu Phú Quốc Express 

TÀU CAO TỐC HÒA BÌNH SHIP

Ưu điểm của tàu là thân tàu làm bằng hợp kim nhôm, một thân. Mũi tàu Hòa Bình Ship 1 dốc thẳng đứng 90 độ với chiều dài 47,6 mét và chiều ngang là 5,8 mét. Tàu có độ mởn nước 1,15 mét với tải trọng lên đến 150 tấn. Tàu cao tốc Phú Quốc này được lắp đặt 2 máy Caterpiiiar của Mỹ. Với công suất lên đến 2.160kw (mã lực). Tốc độ di chuyển trên biển là 27 hải lý/h (khoảng 50km/h). Đáng chú ý nhất là khi vận hành tàu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tàu sẽ an toàn chịu được sóng bão cấp 7, cấp 8. Thời gian hành trình từ Rạch Giá-Phú Quốc và ngược lại chỉ trong khoảng 2 giờ 30 phút. Tàu Hòa Bình Ship 1 và 2 có kiểu dáng thon gọn bao gồm tổng cộng 2 tầng (ba khoang). Sức chứa lến đến 304 hành khách, trong đó khoang VIP chứa 26 khách. Nội thất bên trong tàu cao tốc này khá sang trọng và đẹp. Có cả máy điều hòa, ti vi màn ảnh lớn cùng hệ thống ghế bọc da cao cấp. Tàu cao tốc Phú Quốc này còn có nhà vệ sinh riêng. Đặc biệt là rất thuận lợi cho hành khách cao to và người nước ngoài. Nếu bạn muốn mua vé tàu thì giá vé khoang thường là 330.000/khách. Khoang VIP có giá vé là 500.000/khách. Tàu khởi hành vào lúc 7h30 sáng từ bến Phú Quốc-Rạch Giá và giờ khởi hành chiều ngược lại là 12h30.

 

Tàu Hòa Bình Ship 

 

Khoang ghế tàu Hòa Bình Ship 

 

 Khoang ghế tàu Hòa Bình Ship

 

TÀU CAO TỐC SUPERDONG 

Tàu Superdong là tàu 1 thân 2 tầng, tàu nhập từ Malaysia, với tốc độ chạy 30 hải lý/giờ. Tàu được trang bị nhiều thiết bị hiện đại và chịu được thời tiết khắc nghiệt. Với sức chứa 275 hành khách, boong tàu rộng (có thể lên hóng gió và ngắm biển, chụp ảnh, hút thuốc), ngoài ra tàu có thể vận chuyển thêm từ 6 đến 10 xe gắn máy.

  

Boong tàu Superdong

 

 Khoang ghế Superdong

PHÀ CAO TỐC THẠNH THỚI (THRIVING 10-11-12) 

Phà cao tốc mang tên Thriving 11, được thiết kế 2 thân theo công nghệ hiện đại của Úc. Phà có chiều dài 45m; rộng 10m; mớn nước 1,3 m; bao gồm 2 máy Cterpillar của Mỹ có công suất 2.900 mã lực tốc độ tối đa 24 hải lý/h. Thời gian di chuyển từ Rạch Giá đi Phú Quốc là 3 tiếng. Phà có 2 tầng, ba khoang gồm: khoang máy, khoang thường và khoang VIP với sức chứa 350 hành khách, 20 xe ô tô, 150 xe gắn máy các loại. Đặc tính của phà hai thân là tính ổn định cao, ít bị ảnh hưởng bởi sóng gió, hành khách ngồi rất an toàn không bị say sóng. Nội thất bên trong được bọc da sang trọng theo tiêu chuẩn 5 sao. Ghế ngồi rộng rãi có nhiều tiện ít cá nhân, như khe cắm sạc điện thoại, khay để ly… và có nhân viên phục vụ tận tình trong suốt hành trình. Riêng phòng VIP có ghế bọc da cao cấp, màn hình riêng biệt, ghế bật ở mọi tư thế theo chiều thẳng đứng, với nhiều tiện ít giải trí kèm theo, không gian rộng rãi, cửa sổ ngắm biển trong suốt như không gian du thuyền hiện đại.

 

 Phà cao tốc Thriving 10

 

  

Phà cao tốc Thriving 10 

 Khoang ghế ngồi thường 

 

  Khoang ghế ngồi VIP

 

  

 


du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
 

Phòng vé: Kiên Giang Island Travel
Địa chỉ: Số 41 Phạm Hùng, Phường Vĩnh Bảo, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Đặt vé: 0903 681 059 - 0915 119 488
Hotline: 0903 681 059
Email: kiengiangislandtravel@gmail.com

Instagram  Facebook  Pinterrest  Twitter  Youtube

 

 

 

Tin liên quan