Lịch Chạy

Tất cả lịch chạy tàu phà
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Rạch Giá - Phú Quốc Giờ đi: 07:20 Giá vé: 270000 - 340000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Rạch Giá - Phú Quốc Giờ đi: 11:00 Giá vé: 270000 - 340000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Rạch Giá - Phú Quốc Giờ đi: 13:45 Giá vé: 270000 - 340000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Rạch Giá - Phú Quốc Giờ đi: 07:00 Giá vé: 240000 - 330000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Rạch Giá - Phú Quốc Giờ đi: 08:10 Giá vé: 240000 - 330000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Rạch Giá - Phú Quốc Giờ đi: 10:40 Giá vé: 240000 - 330000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Rạch Giá - Phú Quốc Giờ đi: 13:10 Giá vé: 240000 - 330000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Rạch Giá - Phú Quốc Giờ đi: 14:10 Giá vé: 240000 - 330000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Hòa Bình Ship
Rạch Giá - Phú Quốc Giờ đi: 08:05 Giá vé: 220000 - 300000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Phú Quốc Express
Hà Tiên - Phú Quốc Giờ đi: 11:45 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Phú Quốc Express
Hà Tiên - Phú Quốc Giờ đi: 13:45 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Hà Tiên - Phú Quốc Giờ đi: 07:00 Giá vé: 160000 - 230000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Hà Tiên - Phú Quốc Giờ đi: 07:35 Giá vé: 160000 - 230000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Hà Tiên - Phú Quốc Giờ đi: 08:00 Giá vé: 160000 - 230000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Hà Tiên - Phú Quốc Giờ đi: 09:35 Giá vé: 160000 - 230000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Hà Tiên - Phú Quốc Giờ đi: 13:35 Giá vé: 160000 - 230000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Phú Quốc Express
Hà Tiên - Phú Quốc Giờ đi: 06:00 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Phú Quốc Express
Hà Tiên - Phú Quốc Giờ đi: 07:45 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Phú Quốc Express
Hà Tiên - Phú Quốc Giờ đi: 09:45 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Phú Quốc - Rạch Giá Giờ đi: 10:30 Giá vé: 270000 - 340000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Phú Quốc - Rạch Giá Giờ đi: 14:15 Giá vé: 270000 - 340000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Phú Quốc - Rạch Giá Giờ đi: 07:30 Giá vé: 270000 - 340000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Phú Quốc - Rạch Giá Giờ đi: 07:40 Giá vé: 240000 - 330000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Phú Quốc - Rạch Giá Giờ đi: 10:10 Giá vé: 240000 - 330000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Phú Quốc - Rạch Giá Giờ đi: 13:00 Giá vé: 240000 - 330000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Phú Quốc - Rạch Giá Giờ đi: 14:10 Giá vé: 240000 - 330000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Hòa Bình Ship
Phú Quốc - Rạch Giá Giờ đi: 12:50 Giá vé: 220000 - 300000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Nam Du - Rạch Giá Giờ đi: 10:00 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Nam Du - Rạch Giá Giờ đi: 11:00 Giá vé: 150000 - 210000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Nam Du - Rạch Giá Giờ đi: 11:50 Giá vé: 150000 - 210000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Phú Quốc - Hà Tiên Giờ đi: 15:30 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Phú Quốc - Hà Tiên Giờ đi: 08:00 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Phú Quốc - Hà Tiên Giờ đi: 09:45 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Phú Quốc - Hà Tiên Giờ đi: 11:45 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Phú Quốc - Hà Tiên Giờ đi: 13:45 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Phú Quốc - Hà Tiên Giờ đi: 07:10 Giá vé: 160000 - 230000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Phú Quốc - Hà Tiên Giờ đi: 08:00 Giá vé: 160000 - 230000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Phú Quốc - Hà Tiên Giờ đi: 09:35 Giá vé: 160000 - 230000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Phú Quốc - Hà Tiên Giờ đi: 13:00 Giá vé: 160000 - 230000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Phú Quốc - Hà Tiên Giờ đi: 14:30 Giá vé: 160000 - 230000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Rạch Giá - Nam Du Giờ đi: 06:30 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Rạch Giá - Nam Du Giờ đi: 07:30 Giá vé: 150000 - 210000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Rạch Giá - Nam Du Giờ đi: 08:30 Giá vé: 150000 - 210000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Rạch Giá - Hòn Sơn Giờ đi: 06:35 Giá vé: 100000 - 140000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Rạch Giá - Hòn Sơn Giờ đi: 08:40 Giá vé: 100000 - 140000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Rạch Giá - Hòn Sơn Giờ đi: 06:30 Giá vé: 140000 - 170000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Hòn Sơn - Rạch Giá Giờ đi: 11:10 Giá vé: 140000 - 170000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Hòn Sơn - Rạch Giá Giờ đi: 11:00 Giá vé: 100000 - 140000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Hòn Sơn - Rạch Giá Giờ đi: 12:00 Giá vé: 100000 - 140000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Hòn Sơn - Nam Du Giờ đi: 08:10 Giá vé: 70000 - 90000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Phú Quốc Express
Nam Du - Hòn Sơn Giờ đi: 10:00 Giá vé: 70000 - 90000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
SUPERDONG V
Hà Tiên - Nam Du Giờ đi: 06:10 Giá vé: 320000 - 400000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Côn Đảo Express 36 (Thứ 6-CN, lễ, Tết)
Côn Đảo - Vũng Tàu Giờ đi: 13:00 Giá vé: 760000 - 950000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Côn Đảo Express 36 (Thứ 2-5)
Côn Đảo - Vũng Tàu Giờ đi: 13:00 Giá vé: 630000 - 790000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Côn Đảo Express 36 (Thứ 2-5)
Vũng Tàu - Côn Đảo Giờ đi: 08:00 Giá vé: 630000 - 790000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Côn Đảo Express 36 (Thứ 6-CN, lễ, Tết)
Vũng Tàu - Côn Đảo Giờ đi: 08:00 Giá vé: 760000 - 950000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Trưng Trắc (Thứ 2-5)
Sóc Trăng - Côn Đảo Giờ đi: 08:30 Giá vé: 260000 - 320000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Trưng Trắc (Thứ 6-CN, Lễ, Tết)
Sóc Trăng - Côn Đảo Giờ đi: 08:30 Giá vé: 290000 - 350000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong Côn Đảo II
Sóc Trăng - Côn Đảo Giờ đi: 08:00 Giá vé: 220000 - 310000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Trưng Nhị (Thứ 2-5)
Côn Đảo - Sóc Trăng Giờ đi: 12:30 Giá vé: 260000 - 320000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Trưng Nhị (Thứ 6-CN-Lễ-Tết)
Côn Đảo - Sóc Trăng Giờ đi: 12:30 Giá vé: 290000 - 350000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong Côn Đảo I
Côn Đảo - Sóc Trăng Giờ đi: 13:00 Giá vé: 220000 - 310000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Trưng Nhị (Thứ 2-5)
Cần Thơ - Sóc Trăng Giờ đi: 07:45 Giá vé: 208000 - 232000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Trưng Nhị (Thứ 6-CN, Lễ, Tết)
Cần Thơ - Sóc Trăng Giờ đi: 07:45 Giá vé: 248000 - 272000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong Phú Quý I
Phan Thiết - Phú Quý Giờ đi: 08:00 Giá vé: 250000 - 350000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong Phú Quý II
Phú Quý - Phan Thiết Giờ đi: 08:00 Giá vé: 250000 - 350000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Trưng Trắc (Thứ 2-5)
Sóc Trăng - Cần Thơ Giờ đi: 14:00 Giá vé: 208000 - 232000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Trưng Trắc (Thứ 6-CN, Lễ, Tết)
Sóc Trăng - Cần Thơ Giờ đi: 14:00 Giá vé: 248000 - 272000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Superdong
Hòn Nghệ - Rạch Giá Giờ đi: 15:15 Giá vé: 150000 - 210000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Superdong
Rạch Giá - Hòn Nghệ Giờ đi: 08:10 Giá vé: 150000 - 210000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Mai Linh Express (Thứ 2-5)
Cần Thơ - Côn Đảo Giờ đi: 07:30 Giá vé: 550000 - 750000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Mai Linh Express (Thứ 6-chủ nhật)
Cần Thơ - Côn Đảo Giờ đi: 07:30 Giá vé: 600000 - 850000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Trưng Trắc (Thứ 2-5)
Cần Thơ - Côn Đảo Giờ đi: 07:00 Giá vé: 520000 - 610000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Trưng Trắc (Thứ 6-CN, Lễ, Tết)
Cần Thơ - Côn Đảo Giờ đi: 07:00 Giá vé: 600000 - 690000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Trưng Trắc (Thứ 6-CN, Lễ, Tết)
Côn Đảo - Cần Thơ Giờ đi: 13:30 Giá vé: 600000 - 690000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Trưng Trắc (Thứ 2-5)
Côn Đảo - Cần Thơ Giờ đi: 13:30 Giá vé: 520000 - 610000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Mai Linh Express (Thứ 2-5)
Côn Đảo - Cần Thơ Giờ đi: 13:00 Giá vé: 550000 - 750000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Mai Linh Express (Thứ 6-chủ nhật)
Côn Đảo - Cần Thơ Giờ đi: 13:00 Giá vé: 600000 - 850000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Cà Mau - Phú Quốc (Thứ 6, 7, CN)
Cà Mau - Phú Quốc Giờ đi: 09:00 Giá vé: 540000 - 680000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu 5 sao Trưng Trắc (Thứ 3, 4, 5)
Cà Mau - Phú Quốc Giờ đi: 09:00 Giá vé: 470000 - 590000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu 5 sao Trưng Trắc (Thứ 3, 4, 5)
Phú Quốc - Cà Mau Giờ đi: 13:30 Giá vé: 470000 - 590000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu 5 sao Trưng Trắc (Thứ 6, 7, CN, Lễ, Tết)
Phú Quốc - Cà Mau Giờ đi: 13:30 Giá vé: 540000 - 680000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu 5 sao Trưng Trắc (Thứ 3, 4, 5)
Cà Mau - Nam Du Giờ đi: 09:00 Giá vé: 260000 - 330000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu 5 sao Trưng Trắc (Thứ 6, 7, CN, Lễ, Tết)
Cà Mau - Nam Du Giờ đi: 09:00 Giá vé: 310000 - 390000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu 5 sao Trưng Trắc (Thứ 3, 4, 5)
Nam Du - Cà Mau Giờ đi: 15:00 Giá vé: 260000 - 330000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu 5 sao Trưng Trắc (Thứ 6, 7, CN, Lễ, Tết)
Nam Du - Cà Mau Giờ đi: 15:00 Giá vé: 310000 - 390000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu 5 sao Trưng Trắc (Thứ 3, 4, 5)
Nam Du - Phú Quốc Giờ đi: 11:20 Giá vé: 210000 - 260000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu 5 sao Trưng Trắc (Thứ 6, 7, CN, Lễ, Tết)
Nam Du - Phú Quốc Giờ đi: 11:20 Giá vé: 230000 - 290000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
SUPERDONG V
Nam Du - Phú Quốc Giờ đi: 07:40 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu 5 sao Trưng Trắc (Thứ 3, 4, 5)
Phú Quốc - Nam Du Giờ đi: 13:30 Giá vé: 210000 - 260000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu 5 sao Trưng Trắc (Thứ 6, 7, CN, Lễ, Tết)
Phú Quốc - Nam Du Giờ đi: 13:30 Giá vé: 230000 - 290000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Superdong
Phú Quốc - Nam Du Giờ đi: 08:00 Giá vé: 200000 - 250000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Trưng Trắc (Thứ 2 đến thứ 6)
Đà Nẵng - Lý Sơn Giờ đi: 08:00 Giá vé: 376000 - 472000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Trưng Trắc (Thứ 7, chủ nhật, Lễ, Tết)
Đà Nẵng - Lý Sơn Giờ đi: Giá vé: 456000 - 576000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Trưng Trắc (Thứ 2 đến thứ 6)
Lý Sơn - Đà Nẵng Giờ đi: 14:00 Giá vé: 376000 - 472000 VNĐ
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang
Tàu Trưng Trắc (Thứ 7, chủ nhật, Lễ, Tết)
Lý Sơn - Đà Nẵng Giờ đi: 14:00 Giá vé: 456000 - 576000 VNĐ

Tin Mới

Những thông tin mới nhất luôn được cập nhật tại đây
Lịch chạy, giá vé tàu cao tốc (Phú Quốc-Hòn Sơn- Nam Du), (Vũng Tàu-Côn Đảo)
Có hai cách để đặt vé. - Cách thứ nhất: Chuyển khoản thanh toán và nhận file vé điện tử ngay thông qua Zalo, Email, Facebook,…Khi đến bến tàu mở file ảnh vé trên điện thoại cho nhân viên quét mã vạch in trên vé và lên tàu. - Cách thứ hai: Gọi điện thoại đến số Hotline: 0903 681 059 để ghi nhận đặt vé, đến bến tàu hành khách gọi vào số Holine, nhân viên giao vé sẽ giao tận bến tàu hoặc nơi nào hành khách đang dừng chân, nhận vé ngay và thanh toán tiền.
Phà cao tốc hai thân Thriving 12 chạy tuyến Hà Tiên-Phú Quốc chỉ còn 1 tiếng 30 phút đến nơi