"Kết nối biển đảo - Đất liền gần hơn". Khuyến mãi giảm giá vé tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc