LỊCH CHẠY VÀ GIÁ VÉ CÁC TÀU, PHÀ CAO TỐC MỚI NHẤT 2020. RẠCH GIÁ - PHÚ QUỐC - NAM DU - HÒN SƠN. HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

LỊCH CHẠY VÀ GIÁ VÉ PHÀ-TÀU CAO TỐC MỚI NHẤT

Giờ khởi hành

Người lớn (12t trở lên)

Người cao tuổi (trên 60t); Trẻ em (6-11t)

Tên tàu

Ghi chú

HÀ TIÊN-PHÚ QUỐC

04:00

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

04:15

185.000

155.000/125.000

Phà Superdong

 

04:30

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

05:10

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

05:40

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

06:00

250.000

200.000

Phú Quốc Express

VIP: 350.000

07:00

230.000

195.000/160.000

Superdong

 

07:30

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

07:35

230.000

195.000/160.000

Superdong

 

07:45

250.000

200.000

Phú Quốc Express

VIP: 350.000

08:00

230.000

195.000/160.000

Superdong

 

09:10

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

09:35

230.000

195.000/160.000

Superdong

 

09:45

250.000

200.000

Phú Quốc Express

VIP: 350.000

11:45

250.000

200.000

Phú Quốc Express

VIP: 350.000

12:00

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

13:35

230.000

195.000/160.000

Superdong

 

13:45

250.000

200.000

Phú Quốc Express

VIP: 350.000

14:00

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

16:00

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

16:45

185.000

155.000/125.000

Phà Superdong

 

PHÚ QUỐC-HÀ TIÊN

05:30

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

05:30

185.000

155.000/125.000

Phà Superdong

 

07:10

230.000

195.000/160.000

Superdong

 

07:45

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

08:00

250.000

200.000

Phú Quốc Express

VIP: 350.000

08:00

230.000

195.000/160.000

Superdong

 

09:30

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

09:35

230.000

195.000/160.000

Superdong

 

09:45

250.000

200.000

Phú Quốc Express

VIP: 350.000

10:30

185.000

155.000/125.000

Phà Superdong

 

11:00

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

11:45

250.000

200.000

Phú Quốc Express

VIP: 350.000

12:30

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

13:00

230.000

195.000/160.000

Superdong

 

13:45

250.000

200.000

Phú Quốc Express

VIP: 350.000

14:30

230.000

195.000/160.000

Superdong

 

15:00

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

15:30

250.000

200.000

Phú Quốc Express

VIP: 350.000

16:00

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

17:00

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

18:00

185.000

130.000

Phà Thạnh Thới

 

RẠCH GIÁ-PHÚ QUỐC

07:00

330.000

280.000/240.000

Superdong

 

07:20

340.000

270.000

Phú Quốc Express

VIP: 540.000

08:00

270.000

240.000

Phà Thạnh Thới

 

08:05

300.000

250.000/220.000

Hòa Bình Ship

VIP: 400.000

08:10

330.000

280.000/240.000

Superdong

 

10:40

330.000

280.000/240.000

Superdong

 

11:00

340.000

270.000

Phú Quốc Express

VIP: 540.000

12:50

270.000

240.000

Phà Thạnh Thới

 

13:10

330.000

280.000/240.000

Superdong

 

13:45

340.000

270.000

Phú Quốc Express

VIP: 540.000

14:10

330.000

280.000/240.000

Superdong

 

PHÚ QUỐC-RẠCH GIÁ

07:30

340.000

270.000

Phú Quốc Express

VIP: 540.000

07:40

330.000

280.000/240.000

Superdong

 

07:40

270.000

240.000

Phà Thạnh Thới

 

10:10

330.000

280.000/240.000

Superdong

 

10:30

340.000

270.000

Phú Quốc Express

VIP: 540.000

13:00

330.000

280.000/240.000

Superdong

 

12:25

270.000

240.000

Phà Thạnh Thới

 

12:50

300.000

250.000/220.000

Hòa Bình Ship

VIP: 400.000

14:10

330.000

280.000/240.000

Superdong

 

14:15

340.000

270.000

Phú Quốc Express

VIP: 540.000

RẠCH GIÁ-NAM DU

06:30

250.000

200.000

Phú Quốc Express

VIP: 350.000

07:30

210.000

175.000/150.000

Superdong

 

08:30

210.000

175.000/150.000

Superdong

 

NAM DU-RẠCH GIÁ

10:00

250.000

200.000

Phú Quốc Express

VIP: 350.000

11:00

210.000

175.000/150.000

Superdong

 

11:50

210.000

175.000/150.000

Superdong

 

RẠCH GIÁ-HÒN SƠN

06:30

170.000

140.000

Phú Quốc Express

VIP: 230.000

06:35

140.000

120.000/100.000

Superdong

 

08:40

140.000

120.000/100.000

Superdong

 

HÒN SƠN-RẠCH GIÁ

11:00

140.000

120.000/100.000

Superdong

 

11:10

170.000

140.000

Phú Quốc Express

VIP: 230.000

12:00

140.000

120.000/100.000

Superdong

 

HÒN SƠN-NAM DU

08:10

90.000

70.000

Phú Quốc Express

VIP: 150.000

NAM DU-HÒN SƠN

10:00

90.000

70.000

Phú Quốc Express

VIP: 150.000

RẠCH GIÁ-HÒN TRE

06:35

70.000

60.000/50.000

Superdong

Thứ 2-6

HÒN TRE-RẠCH GIÁ

12:50

70.000

60.000/50.000

Superdong

Thứ 2-6

SÓC TRĂNG-CÔN ĐẢO

08:00

310.000

260.000/220.000

Superdong Côn Đảo II

 

08:30

320.000 (thứ 2-5)

260.000

(thứ 2-5)

Trưng Trắc

VIP 500.000

08:30

350.000 (thứ 6-CN, Lễ, Tết)

290.000

(thứ 6-CN, Lễ, Tết)

Trưng Trắc

VIP 500.000

CÔN ĐẢO-SÓC TRĂNG


     

 

12:30

320.000 (thứ 2-5)

260.000

(thứ 2-5)

Trưng Nhị

VIP 500.000

12:30

350.000 (thứ 6-CN, Lễ, Tết)

290.000

(thứ 6-CN, Lễ, Tết)

Trưng Nhị

VIP 500.000

13:00

310.000

260.000/220.000

Superdong Côn Đảo I

 

VŨNG TÀU-CÔN ĐẢO

08:00

660.000

550.000

Côn Đảo Express 36

VIP: 1.200.000

 

 

 

 

 

CÔN ĐẢO-VŨNG TÀU

13:30

660.000

550.000

Côn Đảo Express 36

VIP: 1.200.000

 

 

 

 

 

PHAN THIẾT-PHÚ QUÝ

05:00

350.000

295.000/250.000

Superdong Phú Quý I

VIP: 400.000

giường nằm

PHÚ QUÝ-PHAN THIẾT

11:30

350.000

295.000/250.000

Superdong Phú Quý II

VIP: 400.000

giường nằm

→ Trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí khi ngồi cùng người lớn

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
  


 Bến tàu Rạch Giá nhìn từ trên cao

 
 Phà Cao Tốc Thạnh Thới hiện đại (Rạch Giá đi Phú Quốc chỉ 3h15')

 
 
  
 Ghế phà Thạnh Thới

  
 
 
 
 
 Ghế VIP phà Thạnh Thới
 
 
 Phà Thạnh Thới hiện đại
 
 
 
 
 PHÀ CAO TỐC
HÀ TIÊN  PHÚ QUỐC 

Hà Tiên-Phú Quốc

Phú Quốc-Hà Tiên

Phân loại

Giá vé

04:00

05:30 

  Hành Khách

185.000

04:30 

07:45

Người cao tuổi

145.000

05:10

09:30

Người khuyết tật

130.000

05:40

11:00

Trẻ em dưới 1m2

130.000

07:30

12:30

Trẻ em dưới 1m0

Miễn phí

09:10

15:00

Xe máy

80.000

12:00

16:00

Ô tô 4 - 5 chỗ

700.000

14:00

17:00

Ô tô 4 - 5 chỗ BT, 7 - 9 chỗ

990.000

16:00

18:00

Ô tô 6 chỗ BT, 10 - 16 chỗ

1.200.000

 

 

Ô tô 17 - 25 chỗ

1.800.000

 

 

Ô tô 25 trở lên

3.000.000

 

 

 

 


RẠCH GIÁ  PHÚ QUỐC

GiỜ KHỞI HÀNH

PHÂN LOẠI

GIÁ VÉ

GHI CHÚ

RẠCH GIÁ - PHÚ QUỐC (08:00 và 12:50)

NL/TE

280.000/250.000

Giá TE tính dưới 1m3

Xe gắn máy/Xe mô tô

    140.000/350.000

Phú Quốc (Cảng Bãi Vòng)

Ô tô 5 chỗ

 1.300.000

Ô tô 6-8 chỗ

 1.350.000

PHÚ QUỐC - RẠCH GIÁ (08:00 và 12:25)

Ô tô 6-9 chỗ

 2.000.000

Ô tô 9-16 chỗ

                      2.000.000 

Ô tô 16-20 chỗ

 3.500.000

Ô tô trên 21 chỗ

 5.000.000

Mua vé rồi miễn trả lại

 
 
du lich phu quoc - nam du - hon son - ha tien - kien giang

Phòng vé: Kiên Giang Island Travel
Địa chỉ: Số 41 Phạm Hùng, Phường Vĩnh Bảo, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Đặt vé: 0903 681 059 - 0915 119 488
Hotline: 0903 681 059
Email: kiengiangislandtravel@gmail.com

Instagram  Facebook  Pinterrest  Twitter  Youtube

Tin liên quan