LỊCH, GIÁ VÉ TÀU TẾT 2023 CÁC TUYẾN VŨNG TÀU-CÔN ĐẢO| SÓC TRĂNG-CÔN ĐẢO| CẦN THƠ-CÔN ĐẢO

Tàu Côn Đảo Express 36

VŨNG TÀU ⇔ CÔN ĐẢO

GIÁ VÉ TÀU CÔN ĐẢO EXPRES (VŨNG TÀU ⇔ CÔN ĐẢO)

 Tàu cao tốc Superdong

SÓC TRĂNG (TRẦN ĐỀ) ⇔ CÔN ĐẢO

GIÁ VÉ TÀU SUPERDONG (SÓC TRĂNG (TRẦN ĐỀ) ⇔ CÔN ĐẢO)

 Tàu Trưng Trắc – Trưng Nhị

SÓC TRĂNG (TRẦN ĐỀ) ⇔ CÔN ĐẢO

GIÁ VÉ TÀU TRƯNG TRẮC – TRƯNG NHỊ (SÓC TRĂNG (TRẦN ĐỀ) ⇔ CÔN ĐẢO)

 Tàu Mai Linh Express

CẦN THƠ ⇔ CÔN ĐẢO

GIÁ VÉ TÀU MAI LINH EXPRESS (CẦN THƠ ⇔ CÔN ĐẢO)♦ HOTLINE: 02972 608 999

♦ VŨNG TÀU – CÔN ĐẢO: 0903 681 059

♦ CẦN THƠ – CÔN ĐẢO: 0981 433 099

♦ TRẦN ĐỀ – CÔN ĐẢO: 0915 119 488

Tin liên quan